စာရင်းကိုင်ပညာနှင့်သက်ဆိုင်သော အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ဝေါဟာရများ

A Accounting Period – စာရင်းကာလAssets – ရပိုင်ခွင့်များAccount – စာရင်းAdjusting Entries – စာရင်းညှိနှိုင်းခြင်းAccumulated Fund – စုဆောင်းထား ရံပုံငွေAcceptor – ဘီလ်လက်ခံသောသူAccountancy – စာရင်းကိုင်ပညာAccount Sales – ကုန်ရောင်း ရှင်းတမ်းAccommodation Bills – ထောက်ပံ့ခြင်း ဘီလ်များAllocation – စာရင်းခွဲဝေခြင်းAssets – ရရန်ပိုင်ခွင့်Auditing – စာရင်းစစ်ပညာAuthorized Capital – မှတ်ပုံတင်အစုအရင်းငွေ B Balance Sheet – လက်ကျန်ရှင်းတမ်းBalance of the account – စာရင်းလက်ကျန်Books of Prime Entry – ပထမသွင်း စာရင်းစာအုပ်Books of Original […]

Content Protection by DMCA.com
ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်